datt

Acceleratorul TandetronTM de 3 MV - analize elementale de mare sensibilitate

Linia experimentală pentru analize utilizând fascicule de ioni de la acceleratorul Tandetron de 3 MV poate fi folosită pentru analiza elementală nedistructivă a artefactelor, obiectelor de artă sau oricărui alt obiect de patrimoniu. Printre alte analize, ansamblul experimental permite efectuarea de experimente de emisie stimulată de radiații X sau gamma cu fascicul accelerat de ioni.

Obiectele de mici dimensiuni, de regulă metalice (monede, bijuterii etc.) pot fi introduse în camera de reacție pentru a fi analizate. Pentru obiectele de mari dimensiuni sau care nu pot fi introduse în vid se foloseşte extragerea fasciculelor de ioni accelerați în exteriorul camerei de reacție, utilizând o geometrie foarte apropiată de detecție pentru analiza elementală. Trebuie să precizăm că acest tip de analize elementale de mare sensibilitate sunt nedistructive.