ifin

Formulare de probe pentru analize




Secretariat: patrimoniu@nipne.ro
Analize: patrimoniu-analize@nipne.ro
Datare: patrimoniu-datare@nipne.ro
Tratamente cu radiaţii gamma: patrimoniu-irad@nipne.ro




Datare radiocarbon:
Tiberiu Sava, e-mail:tiberiu@tandem.nipne.ro
Corina Simion, e-mail: anke@nipne.ro


Analize compoziționale:
Bogdan Constantinescu, e-mail: bconst@nipne.ro
Angela Vasilescu, e-mail: angela@nipne.ro
Roxana Bugoi, e-mail: bugoi@nipne.ro
Daniela Stan, e-mail: daniela@nipne.ro
Tel: 021.404.23.49
www.arheomet.ro
www.romarchaeomet.ro


Spectroscopie FTIR şi FT-Raman:
Ioana Stănculescu (istanculescu@nipne.ro)
Mihaela Manea (mmanea@nipne.ro)
Cromatografie, spectrometrie de masă şi analiză termică:
Marian Vîrgolici (mvirgolici@nipne.ro)
Analiza culorii, spectrometrie RES, TL/OSL, iradieri de probe:
Daniel Neguţ (dnegut@nipne.ro)
Mihalis Cutrubinis (mcutrubinis@nipne.ro)


Iradieri gamma:
Valentin Moise (vmoise@nipne.ro)
Bogdan Lungu (ion.lungu@nipne.ro)
Analize microbiologice şi biologie moleculară:
Mioara Alexandru (mioara.alexandru@nipne.ro)
Mihaela Ene (mene@nipne.ro)
Consolidare prin radiopolimerizare:
Ioana Stănculescu (istanculescu@nipne.ro)




Adresa:
Strada Reactorului, nr. 30
C.P. MG-6, Bucuresti, Magurele
RO-077125, Romania

Tel.: (+4) 021 404 2300
Fax: (+4) 021 457 4440