ifin

Despre noi

Institutul de Fizică şi Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH), cel mai mare institut de cercetare din România, este implicat de decenii în activităţi privind studiul şi conservarea patrimoniului cultural naţional. Pornind iniţial de la simple iniţiative personale, astăzi IFIN-HH are solide relaţii instituţionale cu zeci de muzee, universităţi, alte institute de cercetare din ţară şi de peste hotare care au sarcini sau preocupări în domeniile cercetării şi conservării patrimoniului cultural material, mobil sau imobil. Foarte diverse ca natură şi metode, activităţile din institut se pot grupa în mare în: analize compoziţionale, folosind diverse tehnici nucleare şi atomice, tratamente cu radiaţii gamma, datare cu radiocarbon şi alte combinaţii ale acestora.

Analizele nu sunt doar elementale sau izotopice (metode nucleare), dar şi la nivel de spectroscopie moleculară: XRF (X-Ray Fluorescence - Fluorescenţă de Raze X), PIXE - (Proton Induced X-ray Emission - Emisie de raze X Indusă de Protoni), micro-PIXE şi micro-SR-XRF (Synchrotron Radiation - X-Ray Fluorescence - Radiație Sincrotronă - Fluorescenţă de Raze X), AMS (Accelerator Mass Spectrometry - Spectrometrie de masă cu accelerator), FTIR, Raman, şi pot servi la determinarea compoziţiei artefactelor sau la identificarea şi caracterizarea lor. Tratamentele sunt fie pentru stoparea atacurilor unor agenţi biodegradanţi, fie pentru consolidarea artefactelor ajunse în stadii avansate de degradare, iar datarea cu radiocarbon se poate aplica pentru probe arheologice din materiale organice - oase, lemn, seminţe etc. - cu vechimi de până la cca 60 de mii de ani. Metodele folosesc instalaţii şi echipamente existente în institut pentru diverse cercetări sau chiar instalaţii dedicate exclusiv acestor activităţi.
Prin colaborările pe care le avem, cercetătorii noştri pot extinde activităţile şi la utilizarea de instalaţii din afara ţării. IFIN-HH este atât promotorul la nivel naţional al folosirii pe scară cât mai largă de metode moderne fizico-chimice în patrimoniu, cât şi un lider recunoscut la nivel internaţional în astfel de activităţi.