Consolidarea pieselor de patrimoniu din lemn prin impregnare cu rășină şi radiopolimerizare

instalatie impregnare

Agenții biologici, fizici şi chimici acţionează asupra obiectelor de patrimoniu cultural provocând modificări de culoare, de aspect, pierderea rezistenţei, distrugerea parțială sau totală a materialului din cauza modificărilor chimice (gradul de polimerizare, structura moleculară, modificarea stării de oxidare). Utilizarea polimerizării rășinilor in situ pentru a îmbunătăți proprietățile lemnului foarte degradat este o altă aplicație a procedeelor de iradiere gamma pentru conservarea patrimoniului cultural. Metoda implică introducerea în porii obiectului a unui polimer (rășina) capabil să se reticuleze creând o structură tridimensională ce va umple porii consolidând obiectele fragile. Consolidarea se realizează în cuve speciale şi are loc în patru etape:

  • obiectul este introdus în cuva de impregnare, sub vid, timp de 8-16 ore;
  • se introduce ră­­șina în cuvă, obiectul fiind complet imersat în aceasta;
  • rășina difuzează în porii obiectului în atmosfera de azot, la 2-5 bari, timp de 16-24 ore;
  • se îndepărtează excesul de răşină din cuvă şi se expune obiectul la radiații gamma. Sub acțiunea acestora are loc procesul de consolidare prin radiopolimerizare - reticulare cu formarea structurii tridimensionale în porii obiectului.

În anul 2014 au fost consolidate la IFIN-HH, IRASM două obiecte etnografice de la Muzeul Viticulturii şi Pomiculturii Golești, un putinei şi un scaun găvănit aflate în stare avansată de degradare.instalatie impregnare