ifin

Prezentări la conferințe naționale și internaționale  2018
 • Programul si lucrarile prezentate la workshopul organizat de IFIN-HH in 14 iunie 2018, intitulat CONTRIBUTII IFIN-HH LA STUDIUL SI CONSERVAREA PATRIMONIULUI CULTURAL – 2018, sunt accesibile din pagina EVENIMENTE a acestui site.
 • Bogdan Constantinescu, UISPP International Congress, 7 Iunie 2018, Paris - Investigation on Neolithic adornments using X-ray spectrometry
 • Corina A. Simion, Maria M. Manea, Tiberiu B. Sava, Silvana Vasilca, Marian Virgolici, Iuliana M. Stanciu, Oana Gaza, Gabriela O. Sava, Doru Gh. Pacesila, Cristian Manailescu, Maria V. Ilie, Andrei Robu, Bianca M. Stefan,Vasile Mosu“The use of romanite amber originating from Buzau County Romania as an AMS Background material”, 13th International Symposium on the Synthesis and Applications of Isotopes and Isotopically Labelled Compounds, June 3rd-7th 2018, Prague, Czech Republic
 • Adrian Ioniţă, Daniela Istrate, Corina Simion, Iuliana Stanciu, Tiberiu Sava“Date noi la cetatea Feldioara furnizate de analizele radiocarbon pe mortarele din zidărie. Avantajele, dezavantajele şi limitările metodei arheometrice”, Sesiunea Anuală de Arheologie organizată de IAB “Vasile Pârvan” Bucureşti în 28 – 31 martie 2018.
 • Gheorghe Olteanu, Florin Petrică, Petre Diaconescu, Adrian Ioniţă, Gheorghe Cantacuzino, Corina Simion, Iuliana Stanciu, Oana Gâza, Tiberiu Sava“Săpături noi la Curtea Domnească din Târgovişte şi date arheometrice. Studiu comparat asupra rezultatelor radiocarbon obţinute pe material osteologic şi pe mortarele din zidărie”, Sesiunea Anuală de Arheologie organizată de IAB “Vasile Pârvan” Bucureşti în 28 – 31 martie 2018.
 • Vasile Opriș, Radu-Alexandru Dragoman, Dragoș Mirea, Radu Andrei, Mihai Straticiuc, Corina Anca Simion, Maria-Mihaela Manea, Mădălina Răvar, Ioana Stănculescu, Lucreţia Miu, Laurenţiu Dinca “Alb și roșu pe ceramica Boian de la nord de Dunăre. Rezultatele determinărilor arheometrice”, Sesiunea Anuală de Arheologie organizată de IAB “Vasile Pârvan” Bucureşti în 28 – 31 martie 2018.
 • Daniela Marcu Istrate, Adrian Ioniţă, Corina Simion, Iuliana Stanciu, Tiberiu Sava“Marienburg in Rumänien von der Deutschordensburg zur befestigten ländlichen siedlung”, “Befestigung und Grenze in Mittelalter und Neuzeit”, Tagung der DGAMN vom 19. bis 21. März 2018 bei der MOVA-Tagung in Halle/Saale.
 • 2017
 • Bogdan Constantinescu, 2nd International Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage Research, 11-13 Octombrie 2017, Budapest (poster NINMACH 2017 glass, poster NINMACH 2017_obsidian)
 • Bogdan Constantinescu, Petre T. Frangopol, 40 years of archaeometry at Horia Hulubei National Institute for Nuclear Physics and Engineering, “17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2017, 11-14, Iulie, 2017, Constanta.
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, Zita Szikszai, “Ancient bronze and silver metallurgy studies by micro-PIXE, “17th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2017, 11-14, Iulie, 2017, Constanta
 • Bogdan Constantinescu - Second International Workshop of Archaeometry Commission - UISPP, International Union of Pre-and Proto - historical Sciene, Pavia (Italy) 22-23 June 2017 - "XRF analyses of Roman and Dacian bronze artcifacts from Romanian museums"
 • T. B. Sava, I. Stanciu, C. A. Simion, G. O. Sava, D. Pacesila, B. Stefan, A. Vasiliu, V. Mosu, I. Maria,“RoAMS - The New AMS Center in Bucharest”, ESIR 2017; The XIVth Workshop of the European Society for Isotope Research, Băile Govora, România, 25 – 29 June 2017.
 • G. O. Sava, I. Stanciu, O. Gaza, T. B. Sava, C. A. Simion, D. Pacesila, B. Stefan, A. Vasiliu, V. Mosu,“Advances in Radiocarbon Dating at RoAMS Laboratory”, ESIR 2017; The XIVth Workshop of the European Society for Isotope Research, Băile Govora, România, 25 – 29 June 2017.
 • C. A. Simion, C. Haita, T. B. Sava, I. M. Stanciu, O. G. Sava, O. Gaza, D. Pacesila, B. M. Stefan, E. S. Teodor,“Radiocarbon Dating of Putineiu and Peretu Organic Sediments as a Pre-screening Tool in Palinology; Limes Transalutanus Case Study”, ESIR 2017; The XIVth Workshop of the European Society for Isotope Research, Băile Govora, România, 25 – 29 June 2017.
 • O. Gaza, C. S. Tuta, T. B. Sava, D. G. Ghita, C. A. Simion, I. M. Stanciu, D. G. Pacesila, V. Mosu,“Radiocarbon Dating of Single Amino Acids Isolated by HPLC Method from Archaeological Bone Samples”, ESIR 2017; The XIVth Workshop of the European Society for Isotope Research, Băile Govora, România, 25 – 29 June 2017.
 • I.V.Moise – Radiation Processing for Cultural Heritage Preservation: Romanian Experience, International Conference on Application of Radiation Science and Technology (ICARST 2017), 24-28 Apr 2017, IAEA – Vienna, Austria
 • Corina Anca Simion,“Arheometrie la IFIN-HH. Prezent şi perspective”, pentru colectivele de arheometrie din IFIN-HH, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29 – 31 Martie 2017.
 • Gheorghe Olteanu, Florin Petrică, Adrian Ioniţă, Gheorghe I. Cantacuzino, Gabriela Sava, Doru Păceşilă, Oana Gâza,“Informaţii noi pe baza săpăturilor arheologice şi a datărilor radiocarbon asupra unor morminte la curtea domnească din Târgovişte”, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29 – 31 Martie 2017.
 • Adrian Ioniţă, Daniela Istrate, Sebastian Dobrotă, Corina Simion, Iuliana Stanciu, Tiberiu Sava,„Începuturile cetăţii Feldioara prin prisma datărilor tradiţionale şi a celor radiocarbon”, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29 – 31 Martie 2017.
 • Corina Anca Simion for RoAMS Laboratory,“IFIN-HH resources for study and preservation of Cultural Heritage. Radiocarbon dating method”, French-Romanian Symposiurn on Cultural Heritage Preservation by Nuclear Techniques (II), Institut Français, Bucharest, 1er Février 2017.

 • 2016
 • Constantin Daniel NEGUT, Irradiation technologies for preservation of cultural artifacts, 18th International Meeting on Radiation Processing (IMRP2016), Vancouver - Canada, November 7 - 11, 2016
 • I.V.Moise, D.Ghita, V.Iancu, PATRIMONIU CULTURAL, ELI–NP MĂGURELE AFACERI COMPETITIVE BAZATE PE REZULTATELE CERCETĂRILOR ȘTIINȚIFICE AVANSATE, 8-9 Noiembrie 2016, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • C.C.Ponta – Expert Mission to advise on the irradiation conservation of cultural heritage artifacts and specifically on conservation of photography”, IAEA TCP RLA0058/4, 30 October – 4 November, 2016, CNEA, Buenos Aires, Argentina
 • T. Sava, D. Ghita, C. Simion, O. Gaza, D. Pacesila, I. Stanciu, G. Sava, B. Ștefan, "The new AMS center in Bucharest", 24th Conference on Application of Accelerators in Research and Industry (CAARI 2016), Fort Worth, Texas, USA, October 30th-November 4th, 2016.
 • I. Petroviciu , I. Cretu, F. Albu , M. Virgolici, A. Medvedovici, Identification of natural dyes in textiles and documents seal threads from the national museum of Romanian history, The 35th international conference for Dyes in History and Archaeology (DHA35), Auditorium of the Polo Piagge, Università di Pisa, Via Giacomo Matteotti, 3, Pisa, Italy, October 5-8, 2016
 • T. Sava, D. Ghiţă, C. Simion, O.Gâza, D. Păceşilă, I. Stanciu, G.Sava, B. Ştefan, Al. Vasiliu,“RoAMS - status of the new Bucharest AMS Center”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • Corina Anca Simion, Gabriela Odilia Sava, Oana Gâza, Tiberiu Bogdan Sava, Doru Gheorghe Păceşilă, Spiridon Cristocea, Marius Păduraru, Ion Dumitrescu,“Searching for a Medieval cemetery and church in Arges county: A radiocarbon dating story”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • L. M. Stanciu, S. A. Luca, T. B. Sava, C. A. Simion, O. Gâza, D. G. Păceşilă, B. M. Ştefan, G. O. Sava, D. G. Ghiţă, V. Moşu,“Radiocarbon dating of archaeological bone samples belonging to Vinča Culture”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • O. Gâza, T. B. Sava, D. G. Ghiţă, C. A. Simion, C. Tuţă, L. M. Stanciu, D. Gh. Păceşilă, V. Moşu,“AMS dating measurements for single amino acids isolated by HPLC method from archaeological bone samples”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • A. Robu (Father Anastasie), M. Georgescu, G. Niculescu, I. Stănculescu, D. Lungu, T. B. Sava, C. A. Simion, O. Gâza, D. Gh. Păceşilă, D. G. Ghiţă, “Archaeometric approach for the restoration of “Mother of God with the child” icon of Cahul”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • C. A. Simion, T. B. Sava, O. Gâza, D. Gh. Păceşilă, N. M. Florea, D. G. Ghiţă, M. Manea, M. Straticiuc, R. Andrei, R.M. Călin, I. Rădulescu, A. Lukacs, D. D. Ionescu, R. Nemţeanu, E. Sabo, “Using radiometric and non-radiometric methods for a complex characterization of an historical monument ensemble; Otetelesanu Ex-Mansion from Magurele County Romania case study”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • C. A. Simion, M. Enăchescu, T. B. Sava, C. Stan-Sion, O. Gâza, D. Gh. Păceşilă, I. M. Stanciu, B. M. Ştefan, Al. R. Petre, C. L. Călinescu, N. M. Florea, D. G. Ghiţă, “Archaeological charred seeds. An introduction for a better understanding of off-sets”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • M. Cârciumaru, T. Sava, E. Niţu, G. Sava, C. Simion, I. Stanciu, O. Gâza, B. Ştefan, D. Păceşilă, “RoAMS radiocarbon dating of a series of Palaeolithic archaeological samples”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • Radu-Alexandru Dragoman, Maria-Mihaela Manea, Radu Andrei, Dragoş Mirea, Mădălina Răvar, Corina Anca Simion, Mihai Straticiuc, “A technological study of red and white colours in the Boian sanctuary at Cascioarele-Ostrovel, Southern Romania”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • V. Opriş, D. Mirea, R. Andrei, M. Straticiuc, C. Simion, I. Stănculescu, L. Miu, L. Dincă, “Archaeological and archaeometrical analyses on Eneolithic pottery from Nanov-Vistireasa (Teleorman County)”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • Nona Palincaş, Mihaela Manea, Corina Anca Simion, Radu Andrei, Dragoş Mirea, Mădălina Răvar, Mihai Straticiuc, “Analyses of pigments from encrusted Middle and Late Bronze Age pottery from the Lower Danube using PIXE and FT-Raman spectroscopy”, Fifth Balkan Symposium of Archaeometry, Sinaia, 25 – 29 September 2016.
 • Maria-Mihaela MANEA, Corina-Anca SIMION, Oana Gaza, Gabriela-Odilia Sava, Tiberiu Bogdan Sava, Silvana Vasilca, Corneliu-Catalin Ponta, Livius-Marian TRACHE, “Raman spectroscopy and associated techniques used in the pre-screening stage of radiocarbon dating process”, LACONA XI, Lasers Conservation Artworks, September 2016, Cracovia Czek Republic.
 • C.C.Ponta "Irradiation, from Nuclear Science to Cultural Heritage Preservation", invited lecture at 5th Balkan Symposium in Archaeometry, 25-29 septembrie, 2016, Sinaia, Romania
 • Bogdan Constantinescu, “Tin presence in Geto-Dacian silver coins as revealed by XRF and micro-PIXE – a possible explanation”, 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists - EAA 2016, 31 August —04 September 2016, Vilnius, Lithuania.
 • Bogdan Constantinescu - Carpathian Summer School of Physics 2016 - Sinaia, Romania, June 26 - July 09, 2016 - "Archaeometry with PIXE at small accelerators"
 • Maria-Mihaela MANEA, Corina-Anca SIMION, Iuliana-Madalina STANCIU, Bianca-Maria STEFAN, Doru-Gheorghe PACESILA, Silvana VASILCA, Livius-Marian TRACHE, “Spectrometric techniques used in the pre-screening stage of radiocarbon dating process”, The 16th International Balkan Workshop on Appled Physics IBWAP July 2016, Constanta Romania.
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, Catalina Chiojdeanu, Corina Anca Simion, “Application Of X-Ray Fluorescence Elemental Analysis for Mural Painting Restoration of “Otetelesanu“Church in Magurele (Painted by Gh. Tattarescu), “16th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2016, 7-9, Iulie, 2016, Constanta.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Gabriel Talmatchi, Daniele Ceccato, Xrf And Micro-Pixe Studies On Bronze Greek Histrian Monetary Signs, “16th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2016, 7-9, Iulie, 2016, Constanta.
 • Angela Vasilescu, B. Constantinescu, Daniela Stan, G. Talmatchi, D. Ceccato, Studies of inhomogeneity of Ancient Bronze and Silver Alloys, The 12th European Conference on Accelerators in Applied Research and Technology, 3-8 July 2016, Jyväskylä, Finland.
 • I. M. Stanciu, T. Sava, D. Pacesila, O. Gaza, C. Simion, B. Stefan, G. Sava, D. Ghita, V. Mosu, "Influence of thermal treatments on radiocarbon dating of groundwater samples", Carpathian Summer School of Physics, Sinaia, Romania, June 26 - July 09, 2016.
 • T. Sava, D. Ghita, C. Simion, O. Gaza, D. Pacesila, I. Stanciu, G. Sava, B. Ștefan, A. Vasiliu, "RoAMS – Status of the new Bucharest AMS Center", Carpathian Summer School of Physics, Sinaia, Romania, June 26 - July 09, 2016
 • B. Ștefan, T. Sava, C. Simion, O. Gaza, D. Pacesila, I. M. Stanciu, G. Sava,"Sample preparation at the new Bucharest Radiocarbon Dating Laboratory", The 8th International Symposium on 14C & Archaeology, Edinburgh, Scotland, June 27 - July 1, 2016.
 • O. Gaza, T. Sava, C. Simion, D. Pacesila, B. Ștefan, I. M. Stanciu, G. Sava,"Radiocarbon dated samples at Bucharest RoAMS Laboratory – Placing the results into the archeological context throughout the Romanian territory", The 8th International Symposium on 14C & Archaeology, Edinburgh, Scotland, June 27 - July 1, 2016.
 • Neculai Bolohan, Carmen Simona Ionescu, Irinel Rotariu, with a special contribution of RoAMS Laboratory,“Uncovering a peculiar mass grave in Eastern Romania”, Poster presentation at Symposium in Tulcea, 25-28 May 2016.
 • M.Manea, D.Negut, I.Stanculescu, R.Suvaila, M.Virgolici, I.V.Moise, SPECTROSCOPIC NON-DESTRUCTIVE CHARACTERIZATION OF GAMMA IRRADIATED PAINTINGS, 12th Infrared and RAMAN Users Group Conference IRUG12, May 23 - 25, 2016, Ormylia Chalkidiki, Greece
 • Bogdan Constantinescu. “Bronze alloys of monetary signs emitted by Greek colony Histria – VII-VI Centuries B.C.”,“41st ISA2016 – International Symposium on Archaeometry”, 15—21 mai 2016, Kalamata, Grecia.
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, “About tin presence in Geto-Dacian silver coins as revealed by XRF and micro-PIXE”,41st ISA2016 – International Symposium on Archaeometry”, 15—21 mai 2016, Kalamata, Grecia.
 • Bogdan Constantinescu, Ernest Oberlaender-Tarnoveanu, Daniela Cristea-Stan, “Portable XRF Spectrometer Use for Archaeometrical Studies in Romania – a Review”, “First International Conference on Radioanalytical and Nuclear Chemistry”, 10-15 aprilie 2016, Budapesta, Ungaria.
 • Tiberiu Sava pentru IFIN-HH, “O scurta prezentare a laboratorului RoAMS”, Sesiunea anuală a Institutului de Arheologie „Vasile Pârvan”, „Metodă, teorie și practică în arheologia contemporană”, 29 – 31 Martie 2016.
 • Livius Trache - French ‐ Romanian Symposium on Cultural Heritage preservation by nuclear techniques, Institut Francais, Bucharest, Jan 25th 2016 - Concurs in Romania “IMPREUNA SALVAM PATRIMONIU CULTURAL ROMANESC”
 • Livius Trache, “Study and preservation of cultural heritage with atomic and nuclear techniques at IFIN-HH Bucharest”, Bucharest-Magurele, French-Romanian Symposium on Cultural Heritage Preservation by Nuclear Techniques (I), Institut Français, Bucharest, Le 25 Janvier 2016.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan - French ‐ Romanian Symposium on Cultural Heritage preservation by nuclear techniques", Institut Francais, Bucharest, Jan 25th 2016 - X-Ray Fluorescence studies on religious painting
 • T. Sava, C. Simion, O.Gâza, D. Păceșilă, I. Stanciu, D. Ghiță, B. Ștefan, A. Vasiliu, C. Călinescu, "RoAMS – a radiocarbon dating laboratory", French – Romanian Symposium on cultural heritage preservation by nuclear techniques, Institut Français, Bucharest, Romania, January 25, 2016.

 • 2015
 • L. Trache: 3rd IFIN-HH International Workshop on NUCLEAR TECHNIQUES FOR STUDY AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE, Dec. 10, 2015, Magurele
 • I.V.Moise, Side-effects of irradiation disinfection of materials found in cultural artifacts. Part 1: cellulose-based materials, IAEA Regional (European) Training Course C7-RER-0.039-002 Recent Developments in Irradiation Technology for Cultural Heritage Preservation and Restoration for Junior Specialists, 7 -11 December 2015, IRASM – IFIN-HH, Magurele, Romania
 • C.C.Ponta - lecturer and main organizer of IAEA Regional Training Course C7 RER0039-OO2: "Recent developments in irradiation technology for Cultural Heritage preservation and restauration for junior specialists", 07-11 December 2015, Magurele, Romania
 • Corina Anca Simion for IFIN-HH / RoAMS Laboratory, “Pre-tratari chimice si recente studii de caz / datari // Chemical pre-treatments and recent case studies / radiocarbon dating”, 3nd INTERNATIONAL WORKSHOP NUCLEAR TECHNIQUES FOR STUDY AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE, December 10 2015, National Library of Physics, Magurele.
 • I. Petroviciu, I. Cretu, F. Albu, M. Virgolici, A. Medvedovici, Identificarea colorantilor din snururile de legare a sigiliilor in documente emise de Cancelaria Moldovei in vremea lui Stefan cel Mare, Simpozionul International Bucovina - File de Istorie, editia a XVII-a, Sectiunea Conservare-Restaurare – Muzeul de Stiintele Naturii, Suceava, Romania, 26-27 Noiembrie, 2015
 • M. Virgolici, V. Moise, Accelerator de Electroni pentru aplicatii de Iradieri Tehnologice, A doua Masa rotunda cu partenerii IRASM, Biblioteca Nationala de Fizica, IFIN-HH, Magurele, Ilfov, Romania, 24 – 25 noiembrie 2015
 • C.C.Ponta, "Preservation of Cultural Heritage Artefacts by irradiation", 2nd Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society, 4-6 November 2015, Rome, Italy
 • Simion Corina Anca, Sava Bogdan Tiberiu, Oana Gâza, Doru Păceşilă, “Datarea prin metoda Radiocarbon a unor materiale osteologice excavate la Cicăneşti - punctul „Sălişte” din comuna Bărăşti, jud. Argeş”, SESIUNEA NAŢIONALÃ DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE A MUZEULUI JUDEŢEAN ARGEŞ. Ecosinteze şi etnosinteze carpatine . Ediţia a XLVI-a , Piteşti, 29-30 octombrie 2015.
 • I. Petroviciu, I. Cretu, F. Albu, M. Virgolici, A. Medvedovici, Natural dyes in seal threads from documents issued by Prince Stephan the Great (1457-1504), Dyes in History and Archaeology 34, Salonic, Greece, October 2015
 • C.D.Negut, IMPROVING the GAMMA RADIATION TREATMENT METHODOLOGY for DISINFESTATION of ARTEFACTS, IAEA CRP F23032 - Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for Consolidation and Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts; 28 September - 2 October 2015; IAEA, Vienna, Austria
 • "Improving the Gamma Radiation Treatment Methodology for Disinfestation of Artefacts" ,Constantin Daniel Negut IAEA CRP F23032 - Developing Radiation Treatment Methodologies and New Resin Formulations for Consolidation and Preservation of Archived Materials and Cultural Heritage Artefacts; 28 September - 2 October 2015; IAEA Headquarters - Vienna, Austria
 • Daniela Cristea-Stan, Ernest Oberlaender-Tarnoveanu, Bogdan Constantinescu, New information on Geto-Dacian silver coinage based on XRF analysis of coins' alloy, XV International Numismatic Congress”, 21-25 September 2015, Taormina, Sicilia, Italia.
 • Bogdan Constantinescu, Ernest Oberlaender-Tarnoveanu, Daniela Cristea-Stan, Information on silver and gold Dacian “Koson” coins based on alloys composition analyzed by X-Ray Fluorescence and their possible emissions chronology, “XV International Numismatic Congress”, 21-25 September 2015, Taormina, Sicilia, Italia.
 • C.C.Ponta, "Preserving past for the future with radiation", invited lecture at IAEA Scientific Forum “Atoms in Industry”, 15-16 September 2015, Vienna, Austria
 • Mioara Alexandru, Laura Trandafir, Mihaela Ene, Mihai Constantin, Florina Zorila, Anca Ionita, Alexandru Alistar, Constantin Daniel Negut, Mihalis Cutrubinis, Mihaela Manea, Ioan Valentin Moise, "Radiation resistance of some microorganisms involved in cultural heritage artefacts degradation", 3rd European Nuclear Physics Conference; August 31 - September 4, 2015; Groningen, The Netherlands
 • Mihaela Manea, C.D.Negut, M.Virgolici, I.V.Moise, FT-IR/FT-Raman spectra and colour shifts used to study gamma irradiated experimental models of painting, 3rd European Nuclear Physics Conference; August 31 - September 4, 2015; Groningen, The Netherlands
 • M.Alexandru, L.Trandafir, M.Ene, M.Constantin, F.Zorila, A.Ionita, A.Alistar, C.D.Negut, M. Cutrubinis, M.Manea, I.V.Moise, Radiation resistance of some microorganisms involved in cultural heritage artefacts degradation, 3rd European Nuclear Physics Conference EuNPC2015; August 31 - September 4, 2015; Groningen, The Netherlands
 • L.Trache, B.Constantinescu, D.G.Ghita, I.V.Moise, C.Ponta, T.Sava,C.Simion, I.Stanculescu, Research and conservation of cultural heritage using nuclear methods at IFIN-HH, 3rd European Nuclear Physics Conference EuNPC2015; August 31 - September 4, 2015; Groningen, The Netherlands.
 • M. Virgolici, C. Pintilie, C.D. Negut, M. Manea, I. Stanculescu, I.B. Lungu, S. Vasilca, D. Lungu, V. Moise, Testing of materials for nuclear physics experiments, 3rd European Nuclear Physics Conference, Groningen, The Netherlands, August 31 - September 4, 2015
 • T. Sava, O.Gâza, I. Stanciu, D. Păceșilă, D. Ghiță, B. Ștefan, C. Simion, “Status of the Bucharest AMS facility”, EUNPC September 2015, Gröningen.
 • M.M.Manea, D.Negut, M.Virgolici, R.Suvaila, D.Lungu, S.Vasilca, C.Pintilie, M.Cutrubinis, I.Stanculescu, I.B.Lungu, V.Moise, Irradiation effects on paintings – spectroscopic non-destructive characterization, 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry; August 29 - September 3, 2015; Balatonalmadi, Hungary
 • L.Trandafir, F.L.Zorila, M.Alexandru, M.Ene, M.Constantin, A.Alistar, A.Ionita, M.Cutrubinis, I.V.Moise, I.Stanculescu, Study of combined effect of radiation and chemical treatment regarding radioresistance and sensitivity on common contaminating fungi on artifacts, 13th Tihany Symposium on Radiation Chemistry; August 29 - September 3, 2015; Balatonalmadi, Hungary
 • B. Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Gabriel Talmatchi si Daniele Ceccato, Studies on Bronze Pre-monetary Signs found in Dobroudja using micro-PIXE and XRF, “9th International Physics Conference of the Balkan Physical Union” – BPU9, 24-27 August 2015, Istanbul, Turcia.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Anca-Diana Popescu, Bronze Age Silver Artifacts from Romania - An Archaeo-Metallurgical Study using a Portable XRF Spectrometer 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2015, 2-4 July 2015, Constanta.
 • Daniela Cristea-Stan, B. Constantinescu, D. Ceccato, XRF and Micro-PIXE as Investigation Tools for Ancient Metallurgy – The Cases of Pre-Monetary Signs Type “Arrowhead” from Histria and of Agighiol Hoard, 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science” - IBWAP 2015, 2-4 July 2015, Constanta.
 • Mihaela Manea, M.Virgolici, Daniela Lungu, Ioana Stanculescu, I.V.Moise, CHARACTERIZATION OF CULTURAL HERITAGE MATERIALS USING ADVANCED ANALYTICAL TECHNIQUES, 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 2-4 July 2015, Constanta, Romania
 • S.Vasilca, I.Stanculescu, M.Virgolici, C.Pintilie, I.V.Moise, B.Lungu et al, THERMOANALYTICAL AND INFRARED STUDIES OF VERY DEGRADED WOODEN ARTEFACTS CONSOLIDATION WITH A RADIATION-CURING RESIN, 15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science, 2-4 July 2015, Constanta, Romania
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, D. Ceccato, L. Pichon, Q. Lemasson, C. Pacheco, C. Luculescu, Micro-PIXE studies on Transylvanian native gold samples from Rosia Montana and Cavnic deposits “ 22nd International Conference on Ion Beam Analysis” – IBA 2015, 15-19 June 2015, Opatija, Croatia.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Gabriel Talmatchi, Daniele Ceccato, “Compositional studies on bronze alloys of ancient Greek monetary arrowheads based on X-rays analyses”, “22nd International Conference on Ion Beam Analysis” – IBA 2015, 15-19 June 2015, Opatija, Croatia.
 • Livius Trache - Gordon Research Conf. New London, May 31st – June 5th, 2015 - Study and preservation of cultural heritage with atomic and nuclear techniques at IFIN-HH Bucharest
 • Corina Anca Simion pentru IFIN-HH, “Datarea cu radiocarbon la IFIN-HH Măgurele”, A 49-a Sesiune Naţională de Comunicări Ştiinţifice a Muzeului Judeţean Argeş, Piteşti, 29 Mai 2015.
 • L. Trache: Texas A&M University, College Station, TX, USA, Apr. 21, 2015: talk “Nuclear Methods and Results in the Study and preservation of cultural heritage at IFIN-HH Bucharest”
 • L. Trache: The CEA-IFA Symposium on Cultural Heritage, April 1, 2015, Institut Francais Bucharest; Coordinator and presentation
 • Ioana Stanculescu, C.D.Negut, C.Pintilie, Mihaela Manea, M.Virgolici, I.V.Moise et al, ASSESSMENT OF VERY DEGRADED WOODEN ARTEFACTS CONSOLIDATION BY IMPREGNATION WITH A RADIO-CURING RESIN, 29th MILLER CONFERENCE ON RADIATION CHEMISTRY, 14-19 March 2015, Bowness-on-Windermere, United Kingdom
 • Silvana Vasilca, Ioana Stanculescu, C.Pintilie, M.Virgolici, B.Lungu, I.V.Moise et al, CONSOLIDATION OF VERY DEGRADED WOOD ARTEFACTS BY RESIN IMPREGNATION AND GAMMA IRRADIATION, 8th International Conference on Advanced Materials: ROCAM 2015

 • 2014
 • Daniela Stan, Bogdan Constantinescu, “Analiza compozitionala a unor artefacte geto-dacice de aur gasite in Muntenia si Moldova”, 6 December 2014, Symposium "ArheoVest", 2nd edition: In Honorem Prof. Univ. Dr. Gheorghe Lazarovici, Timisoara.
 • Livius Trache - Notre Dame-Europe Symposium on Nuclear Science and Society, London, UK, Oct 27-29 2014 - Study and preservation of cultural heritage with atomic and nuclear techniques at IFIN-HH Bucharest
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, Gheorghe Paun, Noi descoperiri numismatice si de podoabe in zona Cicanesti-Curtea de Arges, Sesiunea Internationala „135 de ani de muzeografie dobrogeana” a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie, - PONTICA 2014, Constanta, 2-3 octombrie 2014
 • I.Stanculescu, I.V.Moise, L.Cortella, Q.K.-Tran, Decontamination of textile, leather and parchment artefacts by gamma irradiation, 3rd International seminar and workshop on emerging technology and innovation for cultural heritage, October 16-18, 2014, Sibiu, Romania
 • Vasilescu, B. Constantinescu, D. Stan, Martin Radtke, Uwe Reinholz, Guenter Buzanich, D. Ceccato, Studies on Ancient Silver Metallurgy using micro-SR-XRF and micro-PIXE Synchrotron Radiation in Art and Archaeology (SR2A), 9-12 september 2014, Musee du Louvre, Paris, Franta.
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, “Prehistoric gold metallurgy in Transylvania - an archaeometrical study”, XVII International Congress of Prehistoric and Protohistoric sciences – UISPP 2014, Burgos 1-7 septembrie 2014, Spania.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Anca-Diana Popescu, “Bronze Age silver artifacts from Romania – an archaeo-metallurgical study”, XVII International Congress of Prehistoric and Protohistoric sciences – UISPP 2014, 1-7 september 2014, Burgos, Spain.
 • I.Stanculescu, M.Virgolici, C.Pintilie, D.Lungu, M.Manea, D.Negut , M.Cutrubinis, I.V.Moise, Gamma irradiation technology for heritage preservation, Fourth Balkan Symposium Archaeometry , 27-30 septembrie 2014, Nessebar, Bulgaria
 • O. Gaza, I. C. Calinescu, N.M. Florea, D. G. Ghita, H. Iovu, D. Ghe. Pacesila , T. B. Sava, C. A. Simion, A. M. Vasiliu, „The 1MV Cockcroft-Walton tandetron accelerator dedicated to Accelerator Mass Spectrometry (AMS) – 14C dating”, The 14th International Balkan Workshop on Appled Physics, IBWAP, Constanţa, July 2014.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Daniele Ceccato, Laurent Pichon, Quentin Lemasson, Clare Pacheco, Geological Information on Transylvanian Native Gold using micro-PIXE, 14th International Conference on Nuclear Microprobe Technology& Applications 2014 Italy, Padova 06-11 July 2014.
 • I.V.Moise, Irradiation technology for cultural heritage conservation, 2nd International workshop: Nuclear techniques for cultural heritage study and preservation, 20 iunie 2014, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • Corina Anca Simion for IFIN-HH, “Using of Radiocarbon Dating and other associated techniques for the archaeological research”, 2nd International Workshop on Nuclear Techniques for Study and Preservation of Cultural Heritage, June 20, 2014, National Library of Physics, Magurele.
 • D. Cristea-Stan, B. Constantinescu, I. Kovács, Z. Szőkefalvi-Nagy, Geological sources for archaeological obsidian found in Romania, The ninth International Symposiun on Economic Geology „Mineral resources odyssey”, 30-31 May 2014, Bucharest, Romania.
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Mircea Babes, Thracian Silver Artifacts from Romanian and USA Museums – the Same Provenance Workshop, International Symposium on Archaeometry - ISA 2014, Los Angeles, May 2014.
 • C.Pintilie, I.Stanculescu, I.V.Moise, V.Meltzer, I.B.Lungu, M.Virgolici, D.Lungu , M.Manea, D.Negut, M.Cutrubinis, Preservation by gamma irradiation of leather and textile cultural heritage artifacts. Thermoanalytical studies on experimental models, YOCOCU 2014-Youth in conservation of cultural heritage, 27-30 mai 2014, Agsu, Azerbaijan
 • M.Haiducu, R.Stepa, E. Nisipeanu, I.Scarlat, I.Stanculescu, I.V.Moise, Modern methods to prevent occupational diseases for workers and reducing biological risk factors in museums, SGEM 2014 International Multidisciplinary Scientific Conferences on Social Sciences and Arts
 • M.Haiducu, R.Stepa, I.Scarlat, E.Nisipeanu, I.Stanculescu, I.V.Moise, M.Geba, Occupational exposure to biological agents among museum workers, XX World Congress on Safety and Health at Work 2014
 • M.Manea, C.D.Negut, M.Virgolici, I.V.Moise, Study of gamma irradiated oil painting samples by FTIR and FT-Raman spectroscopy, ICAMS 2014-5th International Conference on Advanced Materials and Systems
 • I.B.Lungu, I.V.Moise, M.Cutrubinis, I.Stanculescu, Study on mechanical proprieties of gamma irradiated leather and parchment, ICAMS 2014-5th International Conference on Advanced Materials and Systems

 • 2013
 • I.Stanculescu, I.V.Moise, B.Lungu, M.Virgolici, M.Manea, D.Lungu, C.Pintilie, M.Cutrubinis, D.Negut, F.Zorila, Application of irradiation technology on cultural heritage, Intl. Symp. Potential Application of Radiation Technology, Korea Advanced Radiation Technology Institute, November 13, 2013, Jeongjeup, South Korea
 • I.Stanculescu, I.V.Moise, B.Lungu, M.Virgolici, M.Manea, D.Lungu, C.Pintilie, M. Cutrubinis, D.Negut, F.Zorila, Irradiation Technology for Cultural Heritage Conservation, Korean Society of Radiation Industry Meeting, Jeju National University, November 14, 2013, Jeju Island, South Korea
 • Corina Anca Simion, Mihaela Enăchescu, Nicoleta Mihaela Florea, Oana Gâza, Cătălin Stan-Sion, Alexandru Răzvan Petre, Cătălin Ionuţ Călinescu, Dan Gabriel Ghiţă and Antal Luckacs, “Using of Radiocarbon Dating and other associated techniques for the archaeological research at Otetelesanu Mansion in Magurele Ilfov county”, 1ST INTERNATIONAL WORKSHOP NUCLEAR TECHNIQUES FOR STUDY AND PRESERVATION OF CULTURAL HERITAGE, November 7-8 2013, National Library of Physics, Magurele.
 • C.D.Negut, C.C.Ponta, I.V.Moise, M.Manea, I.Stanculescu, M.Cutrubinis, Decontamination of Cultural Heritage Objects by Gamma Irradiation, 17th International Meeting on Radiation Processing, 4 - 8 November 2013, Shanghai, China
 • C.D.Negut, C.C.Ponta, COLOR ENHANCEMENT OF AGATE BY GAMMA IRRADIATION, 17th International Meeting on Radiation Processing, 4 - 8 November 2013, Shanghai, China
 • M.Virgolici, V.Moise, M.Manea, D.Lungu, C.Pintilie, I.Stanculescu, Thermoanalytical studies of textile and leather cultural heritage experimental models, 1st International Workshop on Nuclear Techniques for Study and Preservation of Cultural Heritage, November 7-8, 2013, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • I.Stanculescu, M.Manea, I.V.Moise, D.Lungu, M.Virgolici, C.Pintilie, Gamma Irradiation effects on textile and leather cultural heritage experimental models by ATR-FTIR Spectroscopy, 1st International Workshop on Nuclear Techniques for Study and Preservation of Cultural Heritage, November 7-8, 2013, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • V.Moise, B.Lungu, D.Negut, Preliminary tests on tensile strength and colour changes of gamma irradiated leather and parchment, 1st International Workshop on Nuclear Techniques for Study and Preservation of Cultural Heritage, November 7-8, 2013, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • Bogdan Constantinescu, Daniela Stan, Reproduction of sculpture: a boundary problem between art market, cultural heritage and legislation? The case of an unknown bronze „Mlle Pogany III” of Brancusi , “Cultural Heritage Conservation Science and Sustainable Development - Experience, Research, Innovation”, Paris, 23-25 octombrie 2013
 • Daniela Stan, Bogdan Constantinescu, Cultural heritage artifacts as boundary objects between art and science? The role of compositional analyses, “Cultural Heritage Conservation Science and Sustainable Development - Experience, Research, Innovation”, Paris, 23-25 octombrie 2013, Franta.
 • Corina Anca Simion, Mihaela Enachescu, Nicoleta Mihaela Florea, Oana Gaza, Catalin Stan-Sion, Alexandru Razvan Petre, Catalin Ionut Calinescu, Dan Gabriel Ghita, Antal Lukacs, “Utilizarea datării cu Carbon-14 şi a altor tehnici complementare în cercetările de pe şantierul arheologic de la Fostul Conac Oteteleşanu din Măgurele Ilfov”, Al Doilea Simpozion Naţional al Societăţii Române de Arheometrie (ARCHAEOMET 6), 17 octombrie 2013, Biblioteca Naţională de Fizică din cadrul Platformei Măgurele.
 • Nicoleta Mihaela FLOREA, Corina Anca Simion, Mihaela Enăchescu, Oana Gâza, Mihai Straticiuc, Ion Burducea, Cătălin Stan-Sion, Dan Pantelică, Cătălin Ionuț Călinescu, Alexandru Petre, Dan Gabriel Ghiță, “Facilities for Characterization and Dating of Cultural Heritage at IFIN-HH”, Regional Stakeholder workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Preservation, Sumy, Ukraine, 9-11 October 2013.
 • Corina Anca SIMION, Mihaela ENACHESCU, Dan Gabriel GHITA, Oana GAZA, Nicoleta Mihaela FLOREA, “Accelerating Opportunities for Applied Research in IFIN-HH”, Regional Stakeholder workshop on Nuclear Technology for Cultural Heritage Preservation, Sumy, Ukraine, 9-11 October 2013.
 • Daniela Cristea-Stan, Bogdan Constantinescu, Ernest Oberlaender-Tarnoveanu, Katiusa Parvan, Cateva consideratii asupra surselor de argint folosite la inceputurile monetariei din Tara Romaneasca si Moldova, Sesiunea Internationala a Muzeului de Istorie Nationala si Arheologie, - PONTICA 2011, Constanta, 5-7 octombrie 2013
 • M.Virgolici, A.Medvedovici, C.Sarbu, E.Teodor, M.Manea, M.Cutrubinis, I.V.Moise, I.Stanculescu, C.Pintilie, D.Lungu, Discrimination of Romanian amber with mass spectrometry and multivariate data analysis. Preliminary trials, Al Doilea Simpozion National al Societatii Romane de Arheometrie (ARCHAEOMET 6), 17 octombrie 2013, IFIN-HH, Magurele, Romania
 • F.L.Zorila, M.Manea, L.Trandafir, A.Alistar, M.Virgolici, I.Stanculescu, I.V.Moise, C.C.Ponta, Estimarea dozei de iradiere γ pentru decontaminarea microbiologica a firelor de lana, Simpozion: Textile de patrimoniu intre conservare restaurare si valorificare expozitionala, 07-08 oct. 2013, Sibiu, Romania,
 • PGAA analysis of some Neolithic obsidian samples from Romanian regions, Bogdan Constantinescu, Daniela Cristea-Stan, Zsolt Kasztovszky, Boglarka Maroti, 1st International Conference on Neutron Imaging and Neutron Methods in Archaeology and Cultural Heritage Research“ September 9-12, 2013 at Technische Universität München, Garching, Germany
 • I.Stanculescu, D.Datcu, Stephan Lukosch, I.V.Moise, M.M.Manea, M.Virgolici, L.Miu, C. C.Ponta, Physical chemical tests, gamma irradiation and augmented reality technology for the conservation of textile and leather heritage artefacts, 2nd International Seminar and Workshop on Emerging Technology and Innovation for Cultural Heritage – Preservation of Parchment, Leather and Textiles, 24 – 26 September, 2013, Bucharest, Romania
 • I.Stanculescu , I.V.Moise, M.M.Manea, M.Virgolici, F.Zorila, A.Alistar, D.C.Negut, I.B.Lungu, M.Cutrubinis, C.C.Ponta, Spectroscopic analysis of textile and leather cultural heritage artifacts exposed to gamma radiations, 15th International Conference of Physical Chemistry - ROMPHYSCHEM 2013, Bucharest, Romania
 • B. Constantinescu, A. Vasilescu, D. Cristea-Stan, M. Radtke, C. Pacheco and L. Pichon, Micro‐PIXE and Micro‐SR‐XRF Studies on Ancient Gold Metallurgy on Romanian Territory, The 2013 International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Crete, Greece, June 23-29, 2013
 • D. Cristea‐Stan, B. Constantinescu, A. Vasilescu, D. Ceccato, C. Pacheco, L. Pichon, R. Simon, C. Luculescu, Micro‐PIXE and Micro‐SR‐XRF Studies on Native Transylvanian Gold , The 2013 International Conference on Applications of Nuclear Techniques, Crete, Greece June 23-29, 2013
 • M.M.Manea, F.L.Zorila, D.C.Samoilescu, B.Constantinescu, D.Stan, D.C.Negut, M.Virgolici, M.Cutrubinis, I.Stanculescu, I.V.Moise, C.C.Ponta, Preservation of cultural heritage artifacts - spectroscopic and microbiological aspects of gamma irradiation treatment, 28th Miller Conference on Radiation Chemistry, March , 14-19, 2013, Dead Sea, Israel
 • I.Stanculescu, I.V.Moise, M.M.Manea, M.Virgolici, D.C.Negut, M.Cutrubinis, C.C.Ponta, Old books qualification for gamma irradiation treatment, 28th Miller Conference on Radiation Chemistry, March , 14-19, 2013, Dead Sea, Israel

 • 2012
 • Dan Gabriel Ghiţă for IFIN-HH, “New Tandem Accelerators for Applied Research in IFIN-HH; Status of the Installation of 1 MV Tandetron”, IWTA 12, Bucharest, 1-2 November 2012.
 • D.G. Ghiță , M.S. Dogaru, M.M. Gugiu, S. Dobrescu, C.I. Călinescu, Gh. Căta-Danil, M. Enăchescu, P. Ionescu, N. Mărginean, I. O. Mitu, D.V. Moșu, A. Olariu, S. Olariu, A. Pantelică, D. Pantelică, A. Petre, I.V. Popescu, B. Savu, T.B. Sava, C. A. Simion, C. Stan-Sion, M. Stătescu, N.V. Zamfir, “Modernizations and developments of the tandem accelerators in IFIN-HH”, 2nd European Nuclear Physics Conference, 16-21 Sept. 2012, Bucharest, Romania.
 • L. Trache: Texas A&M University, College Station, TX, USA: Aug. 2012: talk “Presentation of IFIN-HH Bucharest. Efforts in HS ”
 • Bogdan Constantinescu, Angela Vasilescu, Daniela Cristea-Stan, Martin Radtke, Claire Pacheco and Laurent Pichon, Aspects of Ancient Gold Metallurgy as Revealed by micro-PIXE and micro-SR-XRF, 13th International Conference on Nuclear Microprobe Technology& Applications July 2012, Lisbon, Portugal
 • Bogdan Constantinescu, Angela Vasilescu, Martin Radtke, Uwe Reinholz, Laurent Pichon, Claire Pacheco and Ernest Oberlaender-Tarnoveanu, SR-XRF and Micro-PIXE Studies on Ancient Metallurgy of Twelve Dacian Gold Bracelets, SR2A 2012 ”Synchrotron Radiation in Art and Achaeology”, 5-8 June 2012, New York, USA
 • Daniela Cristea-Stan, B. Constantinescu, Angela Vasilescu, Catalina Chiojdeanu, E. Oberländer-Târnoveanu - Metalurgia Aurului Transilvan in Neolitic, Epoca Bronzului si Epoca Dacica, Simpozion Archaeomet 2012, 22-23 martie 2012, Sala "Mihai Viteazul", Muzeul Național de Istorie a României, București.
 • D.G. Ghiță , M.S. Dogaru, M.M. Gugiu, S. Dobrescu, C.I. Călinescu, Gh. Căta-Danil, M. Enăchescu, P. Ionescu, N. Mărginean, I. O. Mitu, D.V. Moșu, A. Olariu, S. Olariu, A. Pantelică, D. Pantelică, A. Petre, I.V. Popescu, B. Savu, T.B. Sava, C. A. Simion, C. Stan-Sion, M. Stătescu, N.V. Zamfir, “New accelerator systems for advanced research in IFIN-HH”, Balkan Physics Union Conference, Constanta, Romania, 2012.
 • D.G. Ghiță , M.S. Dogaru, M.M. Gugiu, S. Dobrescu, C.I. Călinescu, Gh. Căta-Danil, M. Enăchescu, P. Ionescu, N. Mărginean, I. O. Mitu, D.V. Moșu, A. Olariu, S. Olariu, A. Pantelică, D. Pantelică, A. Petre, I.V. Popescu, B. Savu, T.B. Sava, C. A. Simion, C. Stan-Sion, M. Stătescu, N.V. Zamfir, “New experimental opportunities for advanced research at Horia Hulubei National Institute for Physics and Nuclear Engineering (IFIN-HH)”, 1st International Conference on Analytical Chemistry, UVT, Romania, 2012.

 • 2011
 • M.M.Manea, C.D.Negut, O.H.Barbu, M.Virgolici, I. Stanculescu, M.Cutrubinis, I.V.Moise, C.C.Ponta, COMPARATIVE FT-Raman, FT-IR AND COLOUR SHIFTS SPECTROSCOPIC EVALUATION OF GAMMA IRRADIATED EXPERIMENTAL MODELS OF OIL PAINTINGS, Tihany Conference 2011: 12th Tihany Symposium on Radiation Chemistry, August 27 - September 1, 2011, Zalakaros, Hungary
 • Tsvetan Dimitrov, Mihail Doynov, Constantin-Daniel Negut, Miluvka Stancheva, CORRECTION OF COLOUR PIGMENTS IN NANO-CERAMICS FOR WASTE, 10th International Conference on Materials Chemistry (MC10), 4-7 July 2011, University of Manchester, UK
 • I.V.Moise, M.Virgolici, C.D.Negut, M.Manea, M.Alexandru, L.Trandafir, F.L.Zorila et al, ESTABLISHING THE IRRADIATION DOSE FOR PAPER DECONTAMINATION, IMRP 2011: International Meeting on Radiation Processing, 13-16 June , 2011, Montreal, Canada
 • V.Moise et al, DISINFECTION BY IONIZING RADIATION: A CHANCE FOR THE FUTURE OF ARCHIVES, Regional Training course on Demonstration of Techniques for Cultural Heritage Protection, RER8015 – Using Nuclear Techniques for the Characterization and Preservation of Cultural Heritage Artefacts in the European Region, 9 – 13 May 2011, IRASM – IFIN-HH, Magurele, ROMANIA
 • Constantin-Daniel Negut, "Color tests for wooden icons disinfested by gamma irradiation", iECS 2011 - International Edelstein Color Symposium: The Science & Art of Color, Israel, February 27-28, 2011

 • 2010
 • E.S. Teodor, I. Stanciu, E.D. Teodor, G. Truica, M. Virgolici, M. Manea, Origin expertise on amber beads from Gepidic graves, The National Symposium of Archaeometry - 2010, National History Museum of Romania (MNIR), Bucharest, Romania, October 28 - 29, 2010.
 • M. Virgolici, C.C. Ponta, M.M. Manea, M. Cutrubinis, D. Negut, R. Suvaila, The study of Romanite (Romanian amber), through the multivariate data analysis interpretation of thermal desorption/gas chromatography/mass spectrometry and Raman spectroscopy data, The National Symposium of Archaeometry - 2010, National History Museum of Romania (MNIR), Bucharest, Romania, October 28 - 29, 2010

 • 2009
 • M. Virgolici, I. Petroviciu, E.D. Teodor, S.C. Litescu, M.M. Manea, A. Medvedovici and C.C. Ponta, TD/CGC/MS and FT-IR characterization of Archaeological Amber Artefacts from Romanian Collections (Roman Age), Non-destructive and Microanalytical Techniques in Art and Cultural Heritage (TECHNART 2009), Athens, Greece, April 27 - 30, 2009
 • M. Virgolici, I. Petroviciu, C.C. Ponta, E.S. Teodor, A. Medvedovici, M.M. Manea, R. Suvaila, Application of TD/CGC/MS and FT-IR in chemical characterization of Romanian amber, 2009 GCMS Data Treatment Workshop and Meeting (MaSC 2009), National Gallery and British Museum, London, UK, 31 March - 3 April, 2009
 • M. Virgolici, I. Petroviciu, M.M. Manea, O. Barbu, C.C. Ponta, G. Niculescu, Contributii ale tehnicilor analitice Raman, FT-IR si GC/MS la autentificarea chihlimbarului romanesc in obiecte arheologice. Studii realizate in cadrul proiectului, Sesiunea Nationala de Conservare - Restaurare Doina Darvas - Clasic si modern in protejarea patrimoniului - dialogul intre generatii (conScience 2009), Muzeul National al Satului

Proiecte de cercetarePN 16 42 03 02 ”Structurarea Centrului pentru Studiul si Conservarea Patrimoniului Cultural”- project director L. Trache, value 4.15M RON (2016-2017).


PN-II-RU-PD-2011-3-0274, Establishing an archaeometrical method for discrimination of Romanite - Romanian amber - by chromatography and mass spectrometry

http://chemoamber.wordpress.com/


PNCDI 2 - ROMANIT research project (Prestige and Power. Romanian Museums' Antique Items of Trade. Non-metallic adornments, with an archaeometrical study regarding the origin of amber beads.) – contr. 91 - 091/2007, ANCS, Romania

http://www.romanit.ro